Tip voor een dagje uiT…                    open MonuMenTendag                          Droogdokken – 800 jaar ’t stad         Zondag 12 september 2021  van  10 tot 17 uur Op de rafelige breuklijn tussen stad en haven ligt een ruw en roestig gebied. De plek ademt havengeschiedenis. Negen historische droogdokken - waarvan drie uit 1863, drie uit 1878 en drie uit 1930 - , twee werkhuizen voor scheepsherstellers van AWN, een als monument beschermd oud pomphuis uit 1861-1863 (herbouwd in 1895) … Tot begin 2018 werd hier hard gewerkt. Schepen kwamen en gingen voor herstelling in een droogdok. Maar het werken - aan historische schepen - wordt verdergezet. De collectie schepen van het MAS verhuisde van de Scheldekaaien naar een veilig onderkomen op het terrein. Achter de schermen worden ze gekoesterd en onderhouden. En ook verschillende stichtingen restaureren er hun historisch schip. Bezoek aan het MAS botenatelier in de voormalige Ketelmakerij  Dit monumentale atelier huisvest sinds vorig jaar de botencollectie en bijhorende restauratiewerkplaats van het MAS. Maar de traditie van scheepsherstel op deze plek gaat tot wel 150 jaar terug. Verspreid over de site waren paswerkerij, draaierij, zeilmakerij, schrijnwerkerij,... In de ketelmakerij werden stoomketels van stoomschepen, vlotkranen, graanzuigers,... onderhouden en hersteld, nog tot de jaren 1980. Buiten zie je nog de grote zwarte stoomketel van een drijvende kraan. Bezoek aan historische schepen op de site  Naast de MAS collectie en schepen van particuliere initiatieven, meren ook tijdelijk een aantal historische schepen aan. Neem een kijkje op een schooltjalk (de Gerlache, voor velen misschien een stukje nostalgie), een drijvende kraan of het lichtschip Westhinder. Meer info over deze droogdokkensite kan je vinden op: https://www.openmonumentendag.be/evenementen/droogdokken-800-jaar-t-stad    Je kan er terecht van 10 u tot 17 u   (plannetje van ligging en bereikbaarheid in bijlage) Breng je liever een bezoek samen met andere Simocianen, laat dit dan even uiterlijk op 8 september weten. (03/2371032    0486/493268      simoc@telenet.be) Afspraak dan om 14 uur  Droogdokkenweg 4 Antwerpen